เผยแพร่ราคากลางจ้างผู้ดำเนินตามโครงการสื่อสาร จดจำภาพลักษณ์องค์กรสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่: 
20 พฤษภาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, พฤษภาคม 20, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
จันทร์, พฤษภาคม 1, 2566