ร่างประกาศจ้างดำเนินโครงการ รณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างยั่งยื่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่: 
22 เมษายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, เมษายน 22, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, เมษายน 22, 2566