ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลประภันภัย (IBS Nonlife) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047047722

ประกาศ ณ วันที่: 
21 เมษายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 21, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
ศุกร์, เมษายน 21, 2566