หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon สารเลขาธิการ3.48 MB
PDF icon 03103 บทที่ 1 ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต 1.69 MB
PDF icon 03101 บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต 1.81 MB
PDF icon 03102 บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 1.22 MB
PDF icon 03105 บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านประกันชีวิต 1.81 MB
PDF icon 03108 บทที่ 5 การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนายหน้าประกันชีวิต 1.86 MB
PDF icon 03106 บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 1.21 MB
PDF icon คู่มือปฏิบัติงานฯ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลดทุกบท)7.4 MB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กันยายน 19, 2559