หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon สารเลขาธิการ5.41 MB
PDF icon 01301 บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต 597.46 KB
PDF icon 01302 บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 1.02 MB
PDF icon 01307 บทที่ 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 787.21 KB
PDF icon 01308 บทที่ 4 การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 685.25 KB
PDF icon 01312 บทที่ 5 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 1.14 MB
PDF icon 01306 บทที่ 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 514.33 KB
PDF icon 01313 เพิ่มเติม บทที่ 1 การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 1.03 MB
PDF icon 01310 เพิ่มเติม บทที่ 2 การจัดการประกันภัยต่อ 732.86 KB
PDF icon 01305 เพิ่มเติม บทที่ 3 การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 827.94 KB
PDF icon 01314 เพิ่มเติม บทที่ 4 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกำหนดโดยสมาคม ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ869.21 KB
PDF icon 01316 เพิ่มเติม บทที่ 5 ประมวลความรู้ 736.96 KB
PDF icon คู่มือปฏิบัติงานฯ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (ดาวน์โหลดทุกบท) 11.9 MB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, กันยายน 20, 2559