รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย : ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่องขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ria2-raangkhamsangnaaythaebiiyn.pdf512.16 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
ศุกร์, มีนาคม 24, 2566