การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

สาระสำคัญของประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

เป็นการประกันภัยที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยทั่วทุกคน โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถซื้อประกันภัยได้
 

สาขาบริษัทกลางฯ ที่ให้บริการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานใหญ่ 0-2643-0280-92   ปทุมธานี 0-2593-3770-1
นนทบุรี 0-2968-0057-8   สมุทรปราการ 0-2709-1567-8

ภาคตะวันออก

ชลบุรี 0-3837-0187-9   ปราจีนบุรี 0-3720-0086-7
นครนายก 0-3732-0478-9   ระยอง 0-3887-5538-9
จันทบุรี 0-3934-0291-2   ฉะเชิงเทรา 0-3881-2904-5
ตราด 0-3953-0884-5   สระแก้ว 0-3722-0744-6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

นครราชสีมา 0-4428-2624-7   อุบลราชธานี 0-4526-2676-7
ศรีษะเกษ 0-4562-0453-4   ชัยภูมิ 0-4483-4062-3
สุรินทร์ 0-4453-1688-9   อำนาจเจริญ 0-4527-0761-2
บุรีรัมย์ 0-4462-1108-9   มุกดาหาร 0-4263-2435-6
ยโสธร 0-4572-0980-1   สระบุรี 0-3631-9421-2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ขอนแก่น 0-4332-5580-4   อุดรธานี 0-4234-8252-3
เลย 0-4283-3673-4   หนองคาย 0-4246-5040-1
นครพนม 0-4252-1223-4   มหาสารคาม 0-4374-3256-7
ร้อยเอ็ด 0-4352-2272-3   กาฬสินธุ์ 0-4382-1472-3
สกลนคร 0-4273-0945-6   หนองบัวลำภู 0-4236-0950-1

ภาคเหนือ 1

เชียงใหม่ 0-5340-9585-8   แม่ฮ่องสอน 0-5362-0670-1
เชียงราย 0-5374-2900-1   ลำพูน 0-5353-7722-3
ลำปาง 0-5431-7442-3   พะเยา 0-5441-1320-1
แพร่ 0-5462-8056-8   ตาก 0-5554-0400, 0-5554-0460
น่าน 0-5474-1967, 0-5474-1970      

ภาคเหนือ 2

พิจิตร 0-5665-6033   อุทัยธานี 0-5652-4901-2
นครสวรรค์ 0-5631-3485-6   พิษณุโลก 0-5521-7222
กำแพงเพชร 0-5572-2744-5   เพชรบูรณ์ 0-5674-4285-6
ชัยนาท 0-5431-7442-3   สุโขทัย 0-5562-2264-5
อุตรดิตถ์ 0-5544-0960, 0-5554-0460      

ภาคกลาง

อ่างทอง 0-3562-6075-6   สมุทรสงคราม 0-3472-0601-2
ลพบุรี 0-3661-6007-8   กาญจนบุรี 0-3462-2825-6
นครปฐม 0-3421-2425-6   สิงห์บุรี 0-3653-9744-5
ราชบุรี 0-3231-9872-3   เพชรบุรี 0-3241-0564-5
สมุทรสาคร 0-3481-0568-9   อยุธยา 0-3534-5064-5
สุพรรณบุรี 0-3554-7063-5, 0-3554-6989      

ภาคใต้ 1

สุราษฎร์ธานี 0-7726-4257-9   ชุมพร 0-7754-7899-900
กระบี่ 0-7563-2370-1   ระนอง 0-7783-5907-9
พังงา 0-7644-0639-40   นครศรีธรรมราช 0-7532-4913-4
ภูเก็ต 0-7624-6483-4   ประจวบคีรีขันธ์ 0-3255-1152-3

ภาคใต้ 2

สงขลา 0-7435-5466-9   ยะลา 0-7325-5348-9
สตูล 0-7473-0215-6   นราธิวาส 0-7352-2348-9
ตรัง 0-7522-6985-7   ปัตตานี 0-7331-9087-8
พัทลุง 0-7462-1856, 0-7462-1925      
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน