คำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ แบบมาตรฐาน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon คำสั่งนายทะเบียนที่ 22-25652.9 MB
File 1.ใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น)61.4 KB
File 2.ใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด)66.79 KB
File 3.ใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (นิติบุคคล) 68.36 KB
File 4.ใบแถลงข้อมูลของผู้ถูกขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (นิติบุคคล) (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้51.29 KB
File 5.ใบแถลงข้อมูลของผู้ถูกขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ (นิติบุคคล) (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเ58.28 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 2, 2565