ข้อมูลธุรกิจประกันภัย

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2558 ครั้งที่ 2996.06 KB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2559 ครั้งที่ 11.42 MB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2559 ครั้งที่ 21.43 MB
PDF icon ผลการศึกษา Stress Test เพื่อประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงด้านเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำต่218.1 KB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2560 ครั้งที่ 11.85 MB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2560 ครั้งที่ 21.53 MB
PDF icon ผลการประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์จาลอง ประจำปี 256069.74 KB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2561 ครั้งที่ 1958.94 KB
PDF icon ภาวะและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย ปี 2561 ครั้งที่ 21.07 MB
PDF icon ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะอัตราดอกเบี้ยต่อการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต163.65 KB
PDF icon การทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2559240.34 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มกราคม 21, 2562