การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)1.3 MB
PDF icon คำสั่งคณะกรรมการ คปภ. ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)221.44 KB
PDF icon การดำเนินการของ สำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษ19.19 MB
PDF icon แบบฟอร์มคำทวงหนี้ตามสัญญาประกันภัย225.14 KB
PDF icon มาตรการเร่งด่วน สําหรับเจ้าหนี้บริษัท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย จํากัด (มหาชน) 32.12 KB
PDF icon คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย จํากัด (มหาชน) 412.47 KB
PDF icon รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย บ.เอเชียประกันภัย พร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน 70.42 KB
PDF icon คำสั่งนายทะเบียนที่ 59/2564 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ (ชีวิต)498.33 KB
PDF icon คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2564 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ (วินาศภัย)666.32 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
เสาร์, ตุลาคม 16, 2564