โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)Search (Help)


company location

Latest News

12 มกราคม 2559
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภทแบบประกันภัย


2 พฤศจิกายน 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยและ Excel Template ทั้ง 5 แบบประกันภัย


1 ตุลาคม 2558
Upload แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทุกประเภท


คำถาม-ตอบจากการประชุม
Upload คำถาม-ตอบ หลังการประชุม วันที่ 8 กันยายน 2558


คำถาม-ตอบจากการสัมมนา
7 พ.ค. 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย


25 ก.พ. 2558
สำนักงาน คปภ. จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทยติดต่อสำนักงาน คปภ.

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2515-3995-9
Email : ibs@oic.or.th


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการประกันภัย โทร.(66)2515-3995-9
ติดต่อทางอีเมล click ที่นี่