ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพร

ข้อความที่: 1
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
ข้อความที่: 69
ถวายพระพร: ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย กอหกห
ข้อความที่: 68
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย กอหกห
ข้อความที่: 67
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นายทอง นักพรม
ข้อความที่: 66
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย นายทอง นักพรม
ข้อความที่: 65
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย นายทรงศักดิ์ สายหยุด
ข้อความที่: 64
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย บุญธิญา โพธิ์รุณ
ข้อความที่: 63
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ชมจันทร์
ข้อความที่: 62
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวสุภัสสร ชุนหคาม
ข้อความที่: 61
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย วิเชียร พิพัฒนานันท์
ข้อความที่: 60
ถวายพระพร: ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสาวอัญชลีพร ขาวปลอด
ข้อความที่: 59
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย สัจธรรมฆ์ อินทร์ยอด
ข้อความที่: 58
ถวายพระพร: ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสุณีย์ พิพัฒน์สมบัติ
ข้อความที่: 57
ถวายพระพร: ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย ต่อ มาลาธรรม
ข้อความที่: 56
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ลงนามถวายพระพรโดย ต่อ มาลาธรรม
ข้อความที่: 55
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย ต่อ มาลาธรรม
ข้อความที่: 54
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสุุณีย์ พิพัฒน์สมบัติ
ข้อความที่: 53
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพรโดย นางสุุณีย์ พิพัฒน์สมบัติ
ข้อความที่: 52
ถวายพระพร: ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย น.ส เจริญศรี สุขมั่น
ข้อความที่: 51
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย นายธวัช จันทาตุ่น
ข้อความที่: 50
ถวายพระพร: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพรโดย ชัยทัศ ดีเหมือน

Pages