มกราคม-ธันวาคม 2565 (เผยแพร่ สิงหาคม 2566)

ประกาศ ณ วันที่: 
22 November 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
สรุป: 

 

เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลข้อมูลการรับประกันภัย รายจังหวัดจากรอบครึ่งปีเป็นรอบรายปี

ดังนั้น จะมีการเผยแพร่รายงานการรับประกันวินาศภัยจำแนกตามจังหวัด สำหรับข้อมูลเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 22, 2565