เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 6) ประกันชีวิต และ ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุนสำหรับบริษัทที่มีการทำประกันภัยต่อทางด้านการขาดอายุเป็นจำนวนมาก (วันที่ 15 มิถุนายน 2565)

ประกาศ ณ วันที่: 
15 June 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 15, 2565