โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน

โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน

 

     
 ประกาศโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2562  PDF  2.15 MB
ประกาศโครงการยุวชนประกันภัย PDF 0.08 MB
ใบสมัครนักเรียน Word 0.04 MB
ใบสมัครสถานศึกษา Word 0.04 MB
เอกสารแนบ 1 Word 0.05 MB
เอกสารแนบ 2 Word 0.05 MB
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินผลงานนักเรียน PDF 0.07 MB
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินผลงานสถานศึกษา PDF 0.05 MB
ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2556 PDF 1.00 MB
ประเภทการแสดง (Clip VDO) WMV 97.20 MB
ประเภทเพลง (Clip VDO) WMV 82.70 MB
ประเภททอล์คโชว์ (Clip VDO) WMV 237 MB
ประเภทโรงเรียน (Clip VDO) WMV 136 MB
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยุวชนประกันภัยประเภทต่างๆ ในปี 2555    
เพลงชนะเลิศ (Clip VDO) RAR 143 MB
โรงเรียนชนะเลิศ (Clip VDO) RAR 119 MB
ทอล์กโชว์ชนะเลิศ (Clip VDO) RAR 282 MB
การแสดงชนะเลิศ (Clip VDO) RAR 716 MB
ผลงานประเภทโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ปี 2554 RAR 91.3 MB
ผลงานประเภทนักเรียนที่ได้รับรางวัล ปี 2553 WMV 42.7 MB
ผลงานประเภทโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ปี 2553 RAR 147 MB