การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

  ประกันวินาศภัย URL การเปิดเผยข้อมูล
1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.bangkokinsurance.com/investor/turnover
2 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.bhi.co.th/th/About
3 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.kpi.co.th/kpi/Company/Performance
4 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด http://www.rvp.co.th/report_disclosure.php​
5 บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.kwii.com/TH/public_disclosure
6 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.tokiomarine.com/th/th-general/about-us/our-financials.html
7 บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.easysunday.com
8 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/financial_status/
9 บริษัท จี่นี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.genie.co.th/financials.php
10 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) https://generali.co.th/important-company-information/?company=insurance&y=2022  
11 บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.jaymartinsurance.co.th/page/about-us/
12 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/financial-operational-status-chubb-samaggi.aspx
13 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.sompo.co.th/home/about-us/company-information/financial-report.html
14 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.cigna.co.th/about/cigna-financial-info
15 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.dhipaya.co.th/ir-finstatus
16 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.tuneprotect.co.th/th/aboutus/financial-statement
17 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  https://www.deves.co.th/th/about-us/financial-budget/
18 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaiins.com/th/disclosure-downloads
19 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.thaihealth.co.th/ฐานะการเงินและผลการดำเ/
20 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.thaipat.co.th/AboutUs/FinancialStatement.aspx
21 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_companyprofile&cid=4
22 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) https://www.thaire.co.th/?page_id=5410&lang=th
23 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaisri.com/financial.php
24 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.tsi.co.th/invester/invester_finance
25 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/articledetail.aspx?id=241
26 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) LINK
27 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) LINK
28 บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Offices/Process2/Thailand
29 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=0
30 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) https://www.thaivivat.co.th/th/investor.php
31 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.pacificcrosshealth.com/financials/
32 บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.icare-insurance.com
33 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.falconinsurance.co.th/other-services/download/financial-report
34 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.ms-ins.co.th/aboutus/detail/1
35 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1467
36 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus
37 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.viriyah.co.th/th/content.php?id=43
38 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.union-insurance.com/about
39 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.upp.co.th/?q=company&type=3
40 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  https://www.smk.co.th/Investor
41 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://gi.azay.co.th/financial/
42 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.seic.co.th/services/aboutus-profit
43 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.indara.co.th/financial
44 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) https://www.asiainsurance.co.th/about-us/#tab-330
45 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/ace-ina-overseas-insurance.aspx
46 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.W6mRqNczbIU
47 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.fwdgi.co.th/th/aboutus.php
48 บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www1.fpgins.com/th/about-fpg/facts-figures
49 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.msig-thai.com/th/about-us#FinancialReports
50 บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน) http://www.erawanins.com/erawanins/news.htm
51 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.aig.co.th/about-us_aig-info
52 บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย https://www.aianonlife.co.th/financial-highlights.html
53 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.axa.co.th/financial-statement
54 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.lmginsurance.co.th/quarterly-financial-position-and-operating-results-oic-form
55 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.aioibkkins.co.th/Company/Finance

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, October 24, 2561