ไปถามนายหน้าที่ติด ราคา พรบ.ต่ำกว่าราคาปรกติ กับคำตอบที่ได้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
วัฒนา
วันเวลาที่ตอบ: 
06 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 (12) นั้น ห้ามมิไห้บริษัทประกันภัยรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยตำกว่าจำนวนที่ต้องชำระ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 88 ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ จากที่ระบุไว้ตามกฏหมายข้างต้น ผมเลยลองไปสอบถามทางนายหน้าที่ขาย พรบ. ดู ก็ได้คำตอบว่า ทางเค้าไม่ใช่บริษัทที่รับประกัน ดังนั้นก็ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในกฏหมายนี้ และยังแจ้งอีกว่าในส่วนของการลดราคาให้จากราคาที่กำหนัดตามหน้า พรบ. ก็เป็นเรื่องของการตัดหรือลดค่า com ที่เค้าได้จากบริษัทประกันอีกทีหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นการขายต่ำกว่าราคาที่กำหนด แต่เป็นลักษณะคืนเงินให้ลูกค้าเหมือนอย่างที่ ห้างคาร์ฟูร์ เคยทำในช่วงที่ผ่านมา รบกวนสอบถามด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทางนายหน้ารายรี้แจ้งหรือบอกมานั้น ถูกต้องหรือไม่และเค้าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะผมได้อ่านคำถามที่ 84 แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่า ในข้อเท็จจริงทาง คปภ. จะจัดการอย่างไร ขอบคุณมากครับ
คำตอบ: 
ปัญหาการขาย พรบ. ต่ำกว่านายทะเบียนกำหนด ค่อนข้างเอาผิดยาก เนื่องจากหลักฐานการชำระเงินจะเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด จึงอาจเข้าไปตักเตือน ส่วนห้างดังเสนอขาย/โฆษณา ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาแล้วค่ะ