การคำนวณพิกัดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
สิรภพ จันทราศรี
วันเวลาที่ตอบ: 
08 July 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบวิธีการคำนวณพิกัดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีที่ซื้อความคุ้มครอง อบ.1 หรือ อบ.2 ผู้เอาประกันมีอายุ 62 ปี และซื้อภัยเพิ่มกรณีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถ จยย. ว่า มีลำดับขั้นตอนการคิดคำนวณเบี้ยอย่างไร? หากมีหนังสืออธิบายวิธีการคิดคำนวณก็จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและค้นคว้า เพราะในปัจจุบัน บริษัทประกันภัยที่ขาย PA. อธิบายได้ไม่ชัดเจน คล้ายกับว่า ผู้เอาประกัน ต้องซื้อทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่า การคิดคำนวณเบี้ยประกันที่บริษัทประกันภัยแจ้งนั้น ตรงตามพิกัดหรือไม่อย่างไร ขอบคุณมากครับ
คำตอบ: 
  ขอให้ติดต่อสำนักงาน คปภ. ต่อสายฝ่ายอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย จะได้ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ครับ./01