ค่าชดเชยสินไหมรักษาพยาบาล

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นายไชยยศ จินดารัตนชลกิจ
วันเวลาที่ตอบ: 
01 October 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ผมเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ กรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่23กค 2556 ผมได้เรียกสินไหมค่ารักษาพยาบาลกับAIA โดยยื่นหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ ใบเรียกร้องสินไหมของประกัน สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก รพ ใบแจ้งความ เนื่องจากผมทำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหายไป ทางประกันปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหม โดยแจ้งว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง ในกรณีนี้ผมต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้รับการค่าสินไหมจากประกัน ช่วยกรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณมาก
คำตอบ: 
ขอให้ทาง.โรงพยาบาลออกใบเสร็จและรับรองสำเนาให้คะ ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมขอให้มาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย   1186   //009