แผลเก่ากับรอยชนใหม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สมพล ฝั่งสาคร
วันเวลาที่ตอบ: 
26 March 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เมื่อเรามีแผลเก่าอยู่และโดนชนจากคู่กรณีซึ่งเราเป็นฝ่ายถูก ในใบเครมของประกันเขียนว่ากระบะซ้ายดุ้ง+แผ่นเก่า ทางอู่แจ้งว่าเราต้องช่วยจ่ายค่าทำสีเนื่องจากประกันให้ไม่เต็มแต่ในเมื่ออู่ต้องเปลี่ยนกระบะใหม่และต้องทำสีอยู่แล้ว เลยอยากถามว่าเราจะต้องจ่ายไหมครับซึ่งเงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว
คำตอบ: 
ต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเกิดเหตุและบาดแผลว่ามีร่องรอยอย่างไร