อุปกรณ์ตกแต่ง

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สมควร
วันเวลาที่ตอบ: 
30 March 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้ารถของเรายอมคืนซาก แต่ล้อแม็กเราไปใส่มาหลังการทำประกัน ถ้าเราให้คืนซากสามารถที่จะถอดแม็กออกมาได้ไหม แล้วใส่ของเดิมเหมือนตอนทำครั้งแรก
คำตอบ: 
เป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัย สามารถทำได้ค่ะ