ซื้อประกันอัคคีภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ภูวนัย วิริยะพัฒนชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
20 April 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ผมต้องการซื้อประกันอัคคีภัยบ้านแบบอยู่อาศัยกับ บริษัทประกันสินมั่นคง ทุน7แสน เบี้ย7ร้อยกว่าบาทและบังคับให้ซื้อประกันภัยพิบัติอีก5ร้อยกว่าบาทด้วย โดยบอกว่าเป็นคำสั่งของ คปภ. ต้องซื่อควบกันซึงผมไม่ต้องการ จึงอยากจะทราบเป็นจริงหรือไม่
คำตอบ: 
โครงการที่รัฐบาลดูแล จะต้องซื้ออัคคีภัยควบประกันภัยพิบัติเป็นแพ็คเก็จคู่ค่ะ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186  กด 2