การชำระค่าธรรมเนียม

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ชัยมงคล
วันเวลาที่ตอบ: 
27 September 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าเราสมัครผ่านระบบออนไลท์ แล้วชำระค่าสอบ200บาทที่ธนาคารกรุงไทย แล้วจะต้องทำยังงัยต่อครับ ถ่ายรูปแล้วต้องมีเอาไฟล์รูปด้วยส่งที่อย่างไร แล้วหนังสืออ่านสอบมีขายไหมครับ ผมอยากสอบแต่ไม่รู้ต้องทำยังงัยครับ
คำตอบ: 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในเว็ปไซต์ www.oic.r.th ค่ะ  เมื่อสอบผ่านแล้วดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯได้เลยค่ะ โดยยื่นเอกสารและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาตฯเพื่อออกใบอนุญาตฯค่ะ/002