การทำประกันภัยรถป๊อบ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้อยากรู้
วันเวลาที่ตอบ: 
07 July 2553
รายละเอียดคำถาม: 
1.รถป๊อบต้องทำประกัน พ.ร.บ หรือไม่ 2.ถ้าต้องทำจะใช้หลักฐานใดในการทำ พ.ร.บ. (เพราะเวลาซื้อมาไม่มีสัญญาซื้อขายกัน ขูดเลขตัวรถไปทำได้หรือไม่) ขอบคุณมากครับ
คำตอบ: 
ทำได้ ใช้เลขตัว ได้ครับ