อบรมต่อายุประกันชีวิตครั้งที่1

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
นาฎนภา
วันเวลาที่ตอบ: 
11 April 2555
รายละเอียดคำถาม: 
หลักสตรูอบรมต่ออายุประกันชีวิตครั้งที่ 1 จะเปิดเมื่อไหร่คะ บัตรจะหมดอายุวันที่ 28/03/2555 หรือว่ามีหน่วยงานไหนที่จัดอบรมบ้างคะ ขอเบอร์ติดต่อด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing หรือติดต่อ  02-5153999  ต่อ 1118-1121    หรือเว็บไซค์ดังนี้  http://www.oic.or.th/th/eServicePage