หากทำประกันภัยชั้น 1 ไว้แล้วจะต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. อีกหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

กรมธรรม์ประกันภัยที่มีขายอยู่ในปัจจุบันจะมีสองชนิด ดังนี้
1. ชนิดควบรวมประกันภัย พ.ร.บ.
2. ชนิดไม่ควบรวมประกันภัย พ.ร.บ.
หากซื้อแบบไม่ควบรวมประกันภัย พ.ร.บ. จะต้องซื้อประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ปัจจุบันนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบควบรวมประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทุกแห่ง แต่การขายก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท ส่วนในเรื่องของราคานั้นแต่ละบริษัทจะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186