ซ่อมนาน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
pipat
วันเวลาที่ตอบ: 
03 August 2554
รายละเอียดคำถาม: 
มี ป.1 บ.ว.เกิดเหตุ 29-12-53เป็นฝ่ายถูก คุ่กรฌีมี ป.1 บ.ธ.รถผมเข้าซ่อมอู่ในเครือ บ.ว. 7-01-54จนถึง 3-08-54รถผมยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับ คำถาม 1. จะเรียกค่าขาดประโยชย์จากการใช้รถใด้หรือไม่ กับใคร ผมทำงานรับเหมาก่อสร้าง และหรือจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดไม่มีรถใช้ก็ลำบาก 2. จะเรียกค่าเสียหายใด้หรือไม่ กับใคร ในวันเกิดเหตูใด้บรรทุกเครื่องปรับอากาศเพื่อจะเอาไปติดให้ลูกค้า แต่มันเกิดเสียหายจากเหตุครังนี้ ช่วยตอบด้วยนะครับ
คำตอบ: 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) และค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีค่ะ เบื้องต้นต้องตรวจสอบกำหนดวันรับรถก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการเจรจาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถค่ะ 01/03