อำนาจของตัวแทนและนายหน้า

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
อนุ ทานกระโทก
วันเวลาที่ตอบ: 
28 January 2553
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าตัวแทนและนายหน้ามีอำนาจในการขายและออกกรมธรรม์เองหรือเปล่าครับ
คำตอบ: 
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝายกฏหมาย 025153999หรือ 1186