บริษัทประกันสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจ่ายค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตแค่ครึ่งหนึ่งได้ไหม

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สุกัลยา
วันเวลาที่ตอบ: 
24 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
พ่อของดิฉันเสียชีวิตเพราะลื่นล้มห้องน้ำ ทำประกันชีวิตไว้ทั้งแบบธรรมดาและอุบัติเหตุทางบริษัทประกันจะขอไกล่เกลี่ยตัวแทนบอกว่าเค้าอาจจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเพราะเค้าบอกว่าสาเหตุการตายไม่ชัดเจนกรณีอย่างนี้บริษัทประกันสามารถทำได้หรือไม่แต่ของอีกบริษัทหนึ่งยื่นเรื่องเหมือนกันและได้ค่าทดแทนแล้วช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การชดใช้ค่าสินไหมดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ และหากท่านเห็นว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทไม่เป็นธรรมให้ท่านนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. ค่ะ