การขอยกเลิกการทำประกัฯภัยรถยนต์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ไอยดา เนียมมูสิก
วันเวลาที่ตอบ: 
06 July 2555
รายละเอียดคำถาม: 
หลังจากที่เราแจ้งการยกเลิกแล้ว บริษัทจะต้องคืนเงินประกันให้ลูกค้าภายในกี่วันค่ะ
คำตอบ: 
การยกเลิกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ บริษัทต้องคืนเบี้ยให้ภายใน 15 วันครับ./01