บริษัทบอกยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เนื่องจากเหตุผลอัตราการเคลมสูง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
กิตติศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
07 September 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ทำประกันชีวิตของลูกชายกับบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแบบตลอดชีพและมีสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและค่าชดเชยในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ย. 53 ลูกชายยังเล็กจึงมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยๆ ตั้งแต่ทำประกันมาก็เข้ารับการรักษาประมาณ 5-6 ครั้ง ในการเข้ารักษาครั้งแรกๆก็อนุมัติเคลมได้โดยง่าย แต่การเข้ารับการรักษาก่อนครั้งหลังสุดมีการสืบประวัติว่าโรคที่เข้ารับการักษาเป็นมาก่อนการทำประกันรึเปล่า ใช้เวลาในการสืบประมาณ 2 เดือน แต่ก็อนุมัติการเคลมนั้น เพราะก่อนการทำประกันลูกชายก็ไม่เคยเจ็บป่วยหรือไม่มีโรคประจำตัวแต่อย่างใด จนมาถึงการรักษาพยาบาลครั้งล่าสุด ซึ่งลูกชายเข้ารับการรักษาด้วยอาการ อาเจียน อ่อนเพลีย เมื่อสอบถามการเคลมไปทางผ่านพิจารณากลับได้รับคำตอบว่า สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพได้ถูกบอกยกเลิกสัญญาจากทางบริษัท ให้เหลือไว้แต่เพียงสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผมจึงอยากสอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงสามารถบอกเลิกสัญญาสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)โดยอ้างว่าอัตราการเคลมสูงได้ ทั้งๆที่ไม่มีประวัติก่อนการทำประกัน อีกทั้งการรักษาแต่ละครั้งก็ต่างโรคกัน การที่เด็กมีโอกาสเจ็บป่วยสูงก็เป็นปกติของเด็กเล็กอยู่แล้ว ในกรมธรรม์ก็ไม่เห็นมีการระบุข้อความว่าบริษัทสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้เนื่องจากอัตราการเคลมสูง สอบถามไปทางบริษัทก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างไร จึงฝากทางคปภ.ช่วยพิจารณาแนะนำด้วย ว่าสามารถยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายไหนยังไงบ้าง ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
สัญญาที่แนบกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันวินาศภัยซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นรายปี บริษัทจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแนบกรมธรรม์ได้ สำหรับการบอกเลิกสัญญาระหว่างสัญญามีผลบังคับอยุ่หากมีการเคลมเกิดขึ้นบริษัทต้องจ่ายเคลมก่อนค่ะ  ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมขอให้นำกรมธรรม์มาหารือเจ้าหน้าสำนักงาน คปภ.ได้ทุกแห่งค่ะ