ประกันคู่กรณีรับผิดชอบไม่ครบตามจำนวนค่าเสียหาย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ขวัญชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
09 June 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถเบนซ์ กระบะเป็นฝ่ายผิด นำรถเบนซ์เข้าประเมินความเสียหายที่อู่เบนซ์ และขอให้ออกใบเสนอราคาให้ และนำใบเสนอราคานั้นไปให้ประกันภัยของคู่กรณ๊ เพื่อรับผิดชอบค่าซ๋อม แต่ปรากฎว่าประกันของคู่กรณ๊ รับผิดชอบเพียง 50 เปอร์เซนต์ คำถามคือ 1. ถ้าต้องการฟ้องร้องสามารถทำได้หรือไม่ และควรจะฟ้องใครบ้าง 2. มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: 
จากกรณีของท่านหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการคุ้มราคารถยนต์ในการจัดซ่อม ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ. เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัด หรือผ่านช่องทาง www.oic.or.th