ทำไมรอบการสอบประกันวินาศภัยถึงเต็มเร็วครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ตี้
วันเวลาที่ตอบ: 
06 October 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ผมได้ลองทำการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ปรากฏว่าระบบแจ้งว่าผู้เข้าสอบเต็ม ซึ่งพอลองคลิกเข้าไปดูที่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปรากฏว่ามีรายชื่ออยู่ไม่กี่คน ทั้งที่มีการแจ้งว่าสอบได้รอบละ 22 คน พอมาวันนี้ (5 ต.ค. 53) ลองมาสมัครดูใหม่ก็เหมือนเดิมครับ ฟ้องว่าที่นั่งสอบเต็ม ทั้งที่แต่ละรอบมีไม่ถึง 7 คน บางรอบมีแค่ 3 คน ซึ่งคาใจผมมากๆ อย่างไรรบกวนชี้แจงกลับทางเมล์ด้วยนะครับ
คำตอบ: 
สอบถามจากส่วนใบอนุญาตและทะเบียนบุคลากรประกันภัยแล้ว ได้รับแจ้งว่า  การสมัครสอบนั้น ระบบจะคำนวนจากผู้ที่กรอกใบสมัครแล้ว และอยู่ในระหว่างผู้สมัครชำระเงินภายในวันที่ 1-16 ของทุกเดือน  กรณีจึงดูจากรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่ได้