การเคลมสินไหมทดแทน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
โสธร ลาภสมบุญกมล
วันเวลาที่ตอบ: 
03 July 2554
รายละเอียดคำถาม: 
กรณี บริษัทเคลม ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีพอ ส่งผลกระทบกับยอดเคลมตามจริงกับทางผู้เอาประกันภัย และมีการให้คำปรึกษาที่ผิดพลาดแก่ผู้เอาประกันภัย ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของบริษัทประกันภัยส่งผลทำให้บริษัทประกันภัยเกิดมุมมองลักษณะสงสัยว่า ผู้เอาประกันภัยทุจริตเคลม มีวิธีการจัดการบริษัทเคลมที่เข้ามาดูแลได้ไม่ดีเพียงพอ และมีประสงค์ให้ผุ้เอาประกันภัย เคลมยอดได้น้อยที่สุดที่จะสามารถต่อรองได้ มีวิธีจัดการบริษัทเคลมที่ไม่ค่อยดี อย่างไร
คำตอบ: 
ถ้าเข้าเงื่อนไขเป้นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ก็ต้องดำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับละครับ เอ! ดึกแล้ว นอนพักผ่อนก่อน พรุ่งนี้คอ่ยถามใหม่ดีกว่านะครับ /02