แบบบำนาญ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สมศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 June 2554
รายละเอียดคำถาม: 
หากซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว ยกเลิกก่อนครบสัญญา จะถูกเรียกภาษีคืน พร้อมค่าปรับหรือไม่ครับ
คำตอบ: 
ไม่ถูกเรียกคืน เนื่องจาก หากเรามีการคืน ไม่ได้รับการคืนตามยอดที่จ่ายไป จะต้องถูกหักค่าใช้จ่าย,ค่าความคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขี้น