บริษัทประกันชีวิตจ่ายเช็คผิดคน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
คนเชียงใหม่
วันเวลาที่ตอบ: 
23 November 2552
คำตอบ: 
รีบแจ้งบริษัทให้ทำการแก้ไขได้ครับ