การต่อใบอนุญาต

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วิทยา
วันเวลาที่ตอบ: 
18 February 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เคยสอบถามมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบ การต่อใบอนุญาตนายหน้าต้องอบรมก่อน แต่เคยอ่านเจอว่า กรณีขาดต่อ สามารถไปแจ้งทำบัตรใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ เลยมีคำถามว่า ไปขอแจ้งทำบัตรใหม่ทุกปีได้โดยไม่ต้องสอบใช่หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องต่ออายุบัตรเก่า
คำตอบ: 
ต้องได้รับการอบรมถึงสามารถต่อใบอนุญาตได้