ขาดการติดต่อ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ยุทธนา บุญรอด
วันเวลาที่ตอบ: 
11 July 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ผมเป็นผู้เสียหายจากคดี พานิชณ์การประกันภัย ผมไม่ได้รับข่าวเลยประมาณเป็นปีช่วยผมด้วยครับ
คำตอบ: 
การดำเนินการของพาณิชย์การประกันภัย ต้องสอบถามไปยัง  02 - 8875064   หรือ  02 - 8814375 ค่ะ