การขอเวนคืนเงินประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ทักษิณา
วันเวลาที่ตอบ: 
07 August 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เมื่อต้นปีได้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จ่ายมาแล้ว2ปี ณ ตอนนั้นไม่ได้นถามถึงการเวนคืน อยากทราบว่าโดยปกติการเวนคืนจะต้องทำตอนขอยกเลิกประกันเลยหรือไม่ หรือยกเลิกไปแล้วจะขอเวนคืนเมื่อไหร่ก็ได้
คำตอบ: 
  การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป ลองสอบถามบริษัทประกันภัยดูคะ ปรกติถ้ายกเลิกและมีเงินค่าเวนคืนบริษัทประกันภัยจะคืนให้เลยนะคะ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186