การเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ยอดพล สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ
วันเวลาที่ตอบ: 
07 July 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอคำแนะนำในการติดต่อเรียกร้องค่าเสียหายกรณีถูกรถของผู้เอาประกันชนท้าย
คำตอบ: 
เรียกร้องได้ตามมูลละเมิดครับ เช่นค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าขาดการใช้รถ เป็นต้นครับ./01