การอบรมหลักสูตร UNIT LINK

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
สมพร
วันเวลาที่ตอบ: 
24 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ไม่ทราบว่าทาง คปภ จะเปิดอบรมหลักสูตร การขายประกันควบการลงทุน ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ค่ะ
คำตอบ: 
     การเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว คาดว่าจะมีการอบรมประมาณปลายเดือน ตุลาคม 2552 ค่ะ โดยหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งนภา 02-5153999 ต่อ 4102  , e-mail  :  rungnapas@oic.or.th