การยกเลิกประกันภัยทางโทรศัพท์มือถือ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ทิพย์สุดา
วันเวลาที่ตอบ: 
25 September 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องมาจากวันนี้ดิฉันได้ตอบตกลงซื้อประกันจากบริษัทแห่งหนึ่งทางโทรศัพท์มือถือค่ะ จากนั้นดิฉันต้องการที่จะยกเลิกค่ะจึงโทรไปยกเลิกกับทางบริษัทแต่ทางบริษัทแจ้งว่าได้ทำการจัดส่งกรมธรรม์ให้แล้วให้รอรับแล้วค่อยโทรยกเลิกภายใน30วัน แต่จากข้อมูลที่ดิฉันได้สืบหามา ดิฉันเกรงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ ต้องการจะยกเลิกก่อนที่ทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์มาจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ เพราะดิฉันกังวลใจมากเลยค่ะ (ขอบคุณค่ะ)
คำตอบ: 
ต้องทำหนังสือยกเลิกนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186    //009  ตอบ : หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป