ซื้อประกันบริษัทมิตรเคลมไม่ได้อะไหล่แท้

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
กรรณิการ์
วันเวลาที่ตอบ: 
03 May 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ซื้อประกันบริษัทมิตรประกันชั้น2++ ราคา 8888 แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุและประกันมาเคลมปกติแต่มีปัญหาตอนอู่เสนอราคาซ่อมอะไหล่ของแท้ บริษัทปฏิเสธการให้ซ่อมอะไหล่ของแท้ และแจ้งว่าให้ได้เฉพาะอะไหล่เทียมเท่านั้น รบกวนถามว่าควรทำอย่างไรดีค่ะ
คำตอบ: 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่แท้จริง หากเมื่เกิดอุบัติเหตุความเสียหายเป็นอะไหล่แท้ก็ต้องหาอะไหล่แท้สภาพเดียวกันมาเปลี่ยนให้ หรือไม่ก็ซ่อมกลับให้เหมือนเดิมครับ กรณีใช้อะไหล่ที่ไม่ใช้ของห้าง (เทียม) ต้องพิจารณาคุณภาพว่าใกล้เคียงกับอะไหล่เดิมที่เสียหายหรือไม่ครับ