ขอทราบรายชื่อบริษัทประกัน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
p
วันเวลาที่ตอบ: 
11 January 2553
รายละเอียดคำถาม: 
เรียน ท่านที่เกี่ยวข้อง ขอสอบถามข้อมูลว่าปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ใดบ้างคะ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำงานคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ: 
ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เวบไซด์สมาคมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตไทย ค่ะ