hard market, soft market

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
aon
วันเวลาที่ตอบ: 
02 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากให้ช่วยวิเคราะค่ะว่าสภาพของธุระกิจประกันตอนนี้เป็ฯแบบไหนเพราะอะไร hard market, soft market
คำตอบ: 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับ 02-5153999หรือ1186