except กับ excess

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
มินทร์ลดา
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ต้องการทราบความหมายของคำว่า except กับ excess ค่ะ
คำตอบ: 
ในทางประกันภัย ใช้คำว่า excess หรือ deductible ซึ่งหมายถึง ค่าเสียหายส่วนแรกครับ