e-learning

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อุปถัมภ์ วงศ์แสงจันทร์
วันเวลาที่ตอบ: 
17 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบวิธีเข้าไปใช้งาน พยายามเปิดแล้วแต่ไม่สามารถ
คำตอบ: 
แจ้งผู้ดูแลเวบไซด์แล้ว จะแก้ไขให้ค่ะ ขอบคุณที่ช่วยแจ้งให้ทราบ