2 กรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
วรรณ
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีที่ทำประกัน พ.ร.บ.ไว้ 2 กรมธรรม์ คนละบริษัทฯ ได้ประสบอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี ผู้ประสบภัยโดยสารในรถ ค่ารักษา 15000 บาท บริษัททั้ง 2 บริษัท ต้องเฉลี่ยจ่ายทั้ง 2บริษัทใช่หรือไม่
คำตอบ: 
ให้เรียกเก็บจากบริษัทที่ทำประกันภัยเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่พอจึงเรียกเก็บจากฉบับที่ 2