\’ค่าเสียเวลาที่ไม่มีรถใช้\’

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
สงสัย???
วันเวลาที่ตอบ: 
25 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เกิดกรณี รถโดนชนท้ายค่ะ รถต้องเข้าซ่อมนานหลายวัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้รถไปทำงานทุกวัน กรณีนี้เราสามารถเรียกค่าเสียเวลากับบริษัทประกันคู้กรณีได้มั้ยคะ และถ้าได้ต้องเครียมเอกสารอะไรบ้างคะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท่านสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ ตามระยะเวลาที่เข้าซ่อมโดยใช้หลักฐานเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบการเรียกร้องที่บริษัทคู่กรณี ค่ะ