ไม่เข้าใจคำสั่งนายทะเบียน(2)

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ปริญญ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จากที่ได้แจ้งเมื่อสักครู่ และได้อ่านเอาสารจนครบถ้วน ทำให้เข้าใจครบ ถ้วน(คำสั่งนายทะเบียน หน้า 20 เรื่องส่วนลดกลุ่ม 20คันขึ้นไปได้รับส่วนลด 40%) แต่ที่ไม่เข้าใจคำสั่งนายทะเบียน 166/2543 18/8/43 หน้าที่ 63 การคิดเบี้ยส่วนลดของหมวด การประกันภัยรถยนต์ คือรถกลุ่ม เกิน20คัน ได้รับส่วนลด 40% (ส่วนลดเบี้ยประวัติกลุ่ม40%) **ถามว่า จะได้รับ 40%(ไม่มีการเคลม)เมื่อใด 1 มีกลุ่มรถยนต์ 20 คัน ได้รับส่วนลด 40% ทันที หรือได้รับในปีต่ออายุ 2 หรือได้รับส่วนลดเป็นขั้นๆ สะสมประวัติดีเรื่อยๆ จนถึงระดับ40% (ในเมื่อ รถ 1 คัน ได้รับส่วนลดสูงสุด ขั้น4 ที่50%น่าจะ ได้เปรียบกว่าไม่ยุ่งยากด้วย ) รบกวนในคำถามด้วย ขอแสดงความนับถือ
คำตอบ: 
ดังที่เรียนแล้ว หากทำประกันภัยรถตั้งแต่ 3 คันขึ้นไปจะได้ส่วนลดกลุ่ม จากนั้นเบี้ยที่เหลือมาคิด                                                                                         ได้รับ 40 % ของเบี้ยปีที่ต่ออายุ เฉพาะความคุ้มครองที่ต่ออายุ หักด้วยจำนวนความเสียหาย แต่ขอเรียนว่า เงื่อนไขดังกล่าวยกเลิกแล้วค่ะ